Wie wij zijn? We zijn ‘gewone’ mensen 🙂 We willen onze expertise, netwerk, werkervaring, talenten, (extra) tijd en energie inzetten voor OpGroeneVoet. Iedereen die hier een bijdrage aan wil leveren is welkom!

Janneke de Vries – Project coördinator en oprichter. Algemeen bestuurslid 
“Een duurzamere en bewuste keuze maken is niet altijd makkelijk. Daarom zal deze uiteindelijk toegankelijker, goedkoper én simpelweg leuker moeten worden. Daar wil ik graag aan bijdragen in de regio waar mijn kinderen wonen. Het is belangrijk dat kinderen met deze nieuwe standaard opgroeien en eigen kunnen maken: Zij zijn ten slotte de politici, ondernemers en ouders van de toekomst.” – Janneke de Vries

Joris van Riel – Voorzitter
“ Goede burger- en bedrijfsinitiatieven zijn er voldoende, maar de weg naar de uitwerking kan nog vaak sturing en tips gebruiken. OpGroeneVoet streeft er naar om daar de verbindende factor in te zijn.  We zijn allemaal op 1 of andere manier al wel bezig met het milieu, nu moet het nog “gewoon” worden in ons systeem en het taboe om voor een beter milieu te gaan en te staan moet volledig verdwijnen.”

Sander Hemerijckx – Secretaris
Peter Hurkxkens –  Bestuurslid
Hylke Damhuis – Penningmeester
Els Breuer- den Hollander – Projectleider Mobiele Moestuintjes
Eric Steur – Project medewerker Schonste Stròtjes van Tilburg
Lucy Bathgate – Projectleider Blauwe Tuinen
Yvette van Kempen – Naar buiten! magazine @regio Tilburg 2017 – voorjaar