We werken op groene voet samen

Een natuurvriendelijker Tilburg!

OpGroeneVoet is een stichting die sinds 2013 op goede voet samenwerkt met initiatiefnemers aan projecten die bijdragen aan een bewuste levensstijl en de positieve gevolgen daarvan: groener, mondialer en socialer.

Hoe doen we dat? We willen duurzaam inspireren en motiveren vanuit sociaal en maatschappelijk ondernemerschap en met liefde voor de natuur, educatie en de regio. Daarbij zoeken we zoveel mogelijk aansluiting bij de activiteiten van lokaal en regionaal opererende maatschappelijke en culturele organisaties en maken daarbij gebruik van ons netwerk en expertise.

Duurzaam betekent daarbij zowel structureel als milieubewust.

De stichting tracht haar doelen onder meer bereiken door:

*het ondersteunen van lokale projecten door samenwerking, co-creatie en verbinding met anderen;
*het ondersteunen bij de organisatie van bijbehorende bijeenkomsten en evenementen;
*het werken aan een netwerk van gelijkgestemden

De stichting heeft geen winstoogmerk

Organisatie
Bestuursleden van Stichting OpGroeneVoet zijn enthousiaste (Til)burgers die vanuit hun kennis en netwerk vrijwillig een bijdrage willen leveren aan de missie van de stichting. Daarvoor worden projecten ontwikkeld of aangedragen uit het netwerk.

Er zijn momenteel vijf bestuursleden, allen vrijwilliger. Een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee algemene bestuursleden. De dagelijkse gang van zaken per project valt onder de coördinator en de projecten worden aangestuurd door een projectleider.

Het bestuur vergadert circa 8 keer per jaar in de avond en indien nodig online.  De tijdsinvestering van bestuursleden is vrijwillig maar niet vrijblijvend en afhankelijk van lopende projecten. Voor alle vacatures geldt dat we uitgaan van een periode van 3 jaar.

Stichting OpGroeneVoet zoekt een actief bestuurslid communicatie & pr

U vindt de gehele vacature hier als PDF 201806 Vacature communicatie & pr

Deze persoon
• Is enthousiast en heeft affiniteit met Tilburg en het groener en gezonder maken van deze stad of heeft ervaring in een andere stad op dit gebied.
• Heeft ervaring met social media, doelgroep- en media bepaling en promotie van evenementen
• Heeft kennis van online werken en anderen kan bijstaan in online samenwerken (Google)
• Heeft ervaring met WordPress, webteksten en persberichten
• Kan complexe teksten omzetten naar begrijpelijke en wervende taal
• Werkt graag samen en neemt initiatief
• Heeft kennis van grafische vormgeving; Mailchimp, bloggen en fotobewerking is een pré

Rol
* Is mede- verantwoordelijk voor online communicatie-activiteiten van en binnen de stichting en geeft daarin advies aan het bestuur en de projectcoördinator
* Zorgt ervoor dat de website en eventuele projectgerelateerde websites up-to-date zijn
* Is mede-verantwoordelijk voor de inhoud en verzending van de nieuwsbrief (1 x per kwartaal)

Tijdsinvestering
Voor social media en communicatie schatten we momenteel een tiental uur per maand in. Deze zijn flexibel in te delen en mede afhankelijk van de lopende projecten. In eerste instantie betreft dit vrijwilligerswerk, maar afhankelijk van de projectfondsen zal er voor een vrijwillger een vrijwilligersvergoeding mogelijk zijn in de toekomst.

Locatie Tilburg

 

Interesse?
Stuur een email met korte motivatie en achtergrond naar info@opgroenevoet.nl dan nodigen we je graag uit voor een kop koffie!
Voor meer informatie en/of vragen kan je terecht bij de projectcoördinator
Janneke de Vries Janneke@opgroenevoet.nl