Stichting OpGroeneVoet

OpGroeneVoet werkt op goede voet samen aan projecten die bijdragen aan een bewuste levensstijl en de positieve gevolgen daarvan: groener, mondialer en socialer.

Hoe doen we dat? We willen duurzaam inspireren en motiveren vanuit sociaal en maatschappelijk ondernemerschap en met liefde voor de natuur, educatie en de regio. Daarbij zoeken we zoveel mogelijk aansluiting bij de activiteiten van lokaal en regionaal opererende maatschappelijke en culturele organisaties.
Duurzaam betekent daarbij zowel structureel als milieubewust.

De stichting tracht haar doelen onder meer bereiken door:

  • het opzetten en ondersteunen van duurzame projecten door samenwerking, co-creatie en verbinding met anderen
  • het promoten van The Urban Green Lifestyle
  • het organiseren van verschillende soorten bijeenkomsten en evenementen;
  • het creëren van een community voor gelijkgezinden.

De stichting heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk

Interesse? Stuur een email met korte motivatie en achtergrond naar info@opgroenevoet.nl dan nodigen we je graag uit voor een kop koffie!

Voor meer informatie en/of vragen kunt terecht bij de projectcoördinator
Janneke de Vries Janneke@opgroenevoet.nl
KVK 59355042 | NL31RABO 0156 8868 12

Organisatiecultuur

Bestuursleden van Stichting OpGroeneVoet zijn enthousiaste (Til)burgers die vanuit hun kennis en netwerk vrijwillig een bijdrage willen leveren aan de missie van de stichting. Daarvoor worden projecten ontwikkeld of aangedragen uit het netwerk.

Er zijn vier bestuursleden, allen vrijwilliger. Een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een algemeen bestuurslid. Zij ontmoeten elkaar ongeveer elke 2 maanden en indien nodig online.
De dagelijkse gang van zaken valt onder de projectcoördinator en de projecten worden aangestuurd door een projectleider.

Vacatures 

Voor alle bestuursvacatures geldt dat we uitgaan van een periode van 3 jaar.

vrijwilliger communicatie & pr
 voorzitter (bestuur)
 ambassadeur/ vice- voorzitter (bestuur)
 
penningmeester (bestuur)

Tijdsinvestering bestuur:
Het bestuur vergadert circa 5/6 keer per jaar in de avond. De tijdsinvestering van bestuursleden is vrijwillig, flexibel en afhankelijk van de lopende projecten.

Locatie Tilburg