We werken op groene voet samen

“Samen maken we stappen naar een mooier en groener Tilburg”  @OpGroeneVoet

Stichting Op Groene Voet werkt sinds 2013 ‘op goede voet’ samenwerkt met verschillende partijen en initiatiefnemers van projecten die bijdragen aan een duurzamere stad: Tilburg. Duurzaam betekent daarbij zowel structureel als milieubewust.

Op Groene Voet is hét aanspreekpunt voor kartrekkers (burgers, bedrijven en sociale ondernemers) met concrete initiatieven en heeft een faciliterende functie. De stichting ondersteunt bij het ontwikkelen en uitvoeren van lokale initiatieven en projecten. Burgerparticipatie en maatschappelijk bewust ondernemen spelen een grote rol.

We helpen bijvoorbeeld bij:

 • het (verder) ontwikkelen van een projectplan
 • het opstellen van begrotingen en aanvragen van subsidies
 • koppelen aan een netwerk en expertise
 • vragen uitzetten op het gebied van materiaal, locatie, vrijwilligers, financiën en expertise

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Organisatie
Bestuursleden van Stichting OpGroeneVoet zijn enthousiaste (Til) burgers die vanuit hun kennis en netwerk vrijwillig een bijdrage willen leveren aan de missie van de stichting.
Er zijn momenteel vijf bestuursfuncties: Een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een pr & communicatieadviseur en een bestuurslid projecten. Er is altijd ruimte voor vrijwilligers  die een bijdrage willen leveren bij evenementen en online communicatie en experts die de projectencoördinatoren kunnen helpen.
De dagelijkse gang van zaken per project valt onder de respectievelijke projectcoördinator.

Het bestuur vergadert circa 8 keer per jaar in de avond en indien nodig online. De tijdsinvestering van bestuursleden is vrijwillig maar niet vrijblijvend en afhankelijk van lopende projecten. Voor alle vacatures geldt dat we uitgaan van een periode van 3 jaar.

We hebben momenteel de volgende vacature(s):

Stichting OpGroeneVoet zoekt een ondernemende PENNINGMEESTER

Deze persoon

 • Heeft een financiële achtergrond en voldoende kennis van accounting en belastingregels
 • Heeft aanleg voor en heeft affiniteit met het beheer van gelden
 • Is digitaal vaardig en kan/wil online werken
 • Is communicatief vaardig, praktisch en werkt graag samen
 • Heeft kennis van fondsenverwerving (beleid, strategie) van donateurs, sponsors, of investeerders

Rol

 • Beheert en controleert de financiën van de stichting en draagt samen met de projectcoördinator de verantwoordelijkheid voor de boekhouding en de financiële transacties.
 • Denkt mee over sponsorfinding/fondsenbeleid t.b.v. de projecten
 • Houdt overzicht en adviseert over de financiële administratie, begrotingen en boekhouding
 • Stelt het financiële gedeelte van het jaarverslag op
 • Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting, de kaders van projectbudgetten en/of de in bestuursvergaderingen gemaakte afspraken;

Tijdsinvestering
Het bestuur vergadert circa 8 keer per jaar in de avond en indien nodig online.  De tijdsinvestering van bestuursleden is vrijwillig maar niet vrijblijvend en afhankelijk van lopende projecten.
Voor alle vacatures geldt dat we uitgaan van een periode van 3 jaar.

Locatie Tilburg

Stichting OpGroeneVoet zoekt een actief bestuurslid adviseur strategische communicatie & pr

Deze persoon

 • Is enthousiast en heeft affiniteit met Tilburg en het groener en gezonder maken van deze stad of heeft ervaring in een andere stad op dit gebied.
 • Heeft ervaring met social media, doelgroep- en media bepaling en promotie van evenementen
 • Heeft kennis van online werken en anderen kan bijstaan in online samenwerken (Google)
 • Heeft ervaring met WordPress, webteksten en persberichten
 • Kan complexe teksten omzetten naar begrijpelijke en wervende taal
 • Kan adviseren op het gebied van grafische vormgeving; Mailchimp, bloggen en fotobewerking

Rol

 • Is mede- verantwoordelijk voor het ontwikelen en opzeten van een strategisch communicatieplan van en binnen de stichting en geeft daarin advies aan het bestuur en de projectcoördinatoren
 • Adviseert over projectgerelateerde marketing en communicatieplannen
 • Is mede-verantwoordelijk voor de inhoud en verzending van de nieuwsbrief (1 x per kwartaal)

Tijdsinvestering
Het bestuur vergadert circa 8 keer per jaar in de avond en indien nodig online. De tijdsinvestering van bestuursleden is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Voor alle vacatures geldt dat we uitgaan van een periode van 3 jaar.
Voor deze vacature schatten we in dat in het begin extra tijd nodig is. De tijdsinvestering is vooralsnog flexibel en afhankelijk van de lopende projecten. Alles in overleg.

Locatie Tilburg

Interesse?
Stuur een email met korte motivatie en achtergrond naar info@opgroenevoet.nl dan nodigen we je graag uit voor een kop koffie!
Voor meer informatie en/of vragen kan je terecht bij Janneke de Vries via Janneke@opgroenevoet.nl