Een groener, fleuriger en gezonder Tilburg!

OpGroeneVoet werkt sinds 2013 op goede voet aan projecten die bijdragen aan een bewuste(re) levensstijl en de positieve gevolgen daarvan: groener, mondialer en socialer. Daarbij zetten we sámen-werken zoveel mogelijk centraal.
We willen duurzaam inspireren en motiveren vanuit sociaal en maatschappelijk ondernemerschap en met liefde voor de natuur, educatie en de regio. Daarbij zoeken we zoveel mogelijk aansluiting bij de activiteiten van lokaal en regionaal opererende bewoners en organisaties. Duurzaam betekent daarbij natuurlijk zowel structureel als milieubewust.

De stichting tracht haar doelen onder meer bereiken door:

  • het opzetten en ondersteunen van duurzame projecten door samenwerking, co-creatie en verbinding met anderen
  • het promoten van The Urban Green Lifestyle
  • het organiseren van verschillende soorten bijeenkomsten en evenementen;
  • het creëren van een community voor gelijkgezinden.

De stichting heeft geen winstoogmerk

Interesse?
Stuur een email met korte motivatie en achtergrond naar info@opgroenevoet.nl dan nodigen we je graag uit voor een kop koffie!
Voor meer informatie en/of vragen kunt terecht bij de projectcoördinator
Janneke de Vries Janneke@opgroenevoet.nl
KVK 59355042 | NL31RABO 0156 8868 12

Bestuur OpGroeneVoet

Bestuursleden van Stichting OpGroeneVoet zijn enthousiaste (Til)burgers die vanuit hun kennis en netwerk vrijwillig een bijdrage willen leveren aan de missie van de stichting. Daarvoor worden projecten ontwikkeld of aangedragen door initiatiefnemers.

Het bestuur ontmoet elkaar ongeveer elke 2 maanden en werkt daarbij ook online. (Google Drive)
De dagelijkse gang van zaken valt onder de projectcoördinator en de projecten worden aangestuurd door een projectleider.

– vrijwilliger communicatie & pr

Voor alle vacatures geldt dat we uitgaan van een periode van 3 jaar.

Tijdsinvestering bestuur:
Het bestuur vergadert circa 8 keer per jaar in de avond. De tijdsinvestering van bestuursleden is vrijwillig, flexibel en afhankelijk van de lopende projecten.
Locatie Tilburg