Samen maken we de stad toekomstbestendiger, groener en mooier!

Stichting Op Groene Voet initieert en ondersteunt projecten welke bijdragen aan een zichtbaar groene, gezonde en klimaatvriendelijke leefomgeving in Tilburg.
Hiervoor werkt zij, sinds 2013, ‘op groene voet’ samen met instanties, ondernemers en initiatiefnemers. 

Meemakers & kartrekkers

Lucy Bathgate – Projectleider Blauwe Tuinen
Albert van de Wiel – Inmiddels regentonnenexpert – vrijwilliger
Paul van Est – Coördinator Wonderlijke Watertuin
Marcel Horck & Tineke Vermeer mede organisatoren Blije Bijen kinderfestival
Yvette van Kempen – Naar buiten! magazine 2017 – voorjaar
Luciana Maculuso – GroenDoen boekje Tilburg e.o.
Eric Steur – Project medewerker Schonste Stròtjes van Tilburg
Els Breuer- den Hollander – Projectleider Mobiele Moestuintjes