Stichting OpGroeneVoet ondersteunt initiatiefnemers: burgers, groepen burgers, bedrijven en sociale ondernemers met het ontwikkelen, opzetten en uitvoeren van ideeën die bijdragen aan het verduurzamen van de stad Tilburg en haar omgeving. Burgerparticipatie en maatschappelijk bewust ondernemen spelen daarbij een grote rol.

“Samen stappen maken naar een mooier en groener Tilburg”

 

Wie wij zijn? We zijn ‘gewone’ mensen 🙂 We willen onze expertise, netwerk, werkervaring, talenten, (extra) tijd en energie inzetten voor OpGroeneVoet. Iedereen die hier een bijdrage aan wil leveren is welkom!

Janneke de Vries – Project coördinator en oprichter. Algemeen bestuurslid 
“Een duurzamere en bewuste keuze maken is niet altijd makkelijk. Daarom zal deze uiteindelijk toegankelijker, goedkoper én simpelweg leuker moeten worden. Daar wil ik graag aan bijdragen in de regio waar mijn kinderen wonen. Het is belangrijk dat kinderen met deze nieuwe standaard opgroeien en eigen kunnen maken: Zij zijn ten slotte de politici, ondernemers en ouders van de toekomst.” – Janneke de Vries

Joris van Riel – Voorzitter
“ Goede burger- en bedrijfsinitiatieven zijn er voldoende, maar de weg naar de uitwerking kan nog vaak sturing en tips gebruiken. OpGroeneVoet streeft er naar om daar de verbindende factor in te zijn.  We zijn allemaal op 1 of andere manier al wel bezig met het milieu, nu moet het nog “gewoon” worden in ons systeem en het taboe om voor een beter milieu te gaan en te staan moet volledig verdwijnen.”

Peter Hurkxkens –  Bestuurslid
‘Onze maatschappij gaat onvermijdelijk naar een duurzamere toekomst. De wijze waarop we nu met onze natuurlijke omgeving omgaan, moet naar een balans tussen mens natuur gaan waarin beiden groeien en bloeien. Dat kan ik, dat kun jij, maar dat kunnen wij niet alleen doen. Dat moeten we samen doen. Wat mij heel erg motiveert is dat onze stichting daadwerkelijk Tilburg duurzamer willen maken door samen met de Tilburgers daaraan te werken. ‘Niet meer praten maar doen’ is waar ik me voor wil inzetten.’

Sander Hemerijckx – Secretaris

Hylke Damhuis – Penningmeester

 

Meemakers & kartrekkers

Lucy Bathgate – Projectleider Blauwe Tuinen
Marcel Horck & Tineke Vermeer mede organisatoren Blije Bijen kinderfestival
Yvette van Kempen – Naar buiten! magazine @regio Tilburg 2017 – voorjaar
Luciana Maculuso – GroenDoen boekje Tilburg e.o.
Eric Steur – Project medewerker Schonste Stròtjes van Tilburg
Els Breuer- den Hollander – Projectleider Mobiele Moestuintjes