Natuur & milieu educatie in Tilburg

Beste leerkracht,

Het voorjaar is natuurlijk uitermate geschikt om onderwerpen als bijen, moestuintjes, stekken en zaaien, gezondheid en buitenspel te behandelen en velen zullen dat al doen.
Op zondag 23 april, in de meivakantie, tussen Pasen en de Koning, vindt bij elho, Tilburg-Reeshof, het Voorjaarsfestival voor Blije Bijen & Vrolijke Vogels plaats. Dit is een gezinsevenement, dat wordt georganiseerd in samenwerking met o.a. st. OpGroeneVoet en Stadsimkerij BeeZzzz, gericht op natuur, buitenactiviteiten en duurzaamheid. Aan het programma doen o.a. het Natuurmuseum, het IVN en de Bibliotheek Midden Brabant mee. De kinderen zelf kunnen actief meedoen met o.a. blije-bijen-ballen maken, nestkastjes timmeren, insecten proeven en buitenspel- activiteiten.
Een leuke brug zijn de beschikbare lespakketten en de kleurplaat, welke, ingekleurd en ingeleverd, ook als entreekaartje voor het evenement dient. Op deze manier is het evenement voor alle kinderen toegankelijk.

Hieronder allerlei leuke lesideeën om in de klas of buiten uit te proberen. Voor Pasen zorgen we voor een infobrief met flyer voor alle ouders, zodat deze na Pasen verstuurd kan worden. Uiteraard verzoeken we jullie deze door te sturen. Een fijn voorjaar toegewenst!

Tineke Vermeer – T-primair
Marcel Horck – Stadsimkerij BeeZzzz
Janneke de Vries – OpGroeneVoet

Vanuit T-Primair wordt er de komende jaren meer aandacht geschonken aan Natuur & Milieu educatie. Meer informatie op www.palet013.nl/themas/natuur-milieu 

Hieronder de flyer, de entree-kleurplaat vindt u op de home-page.
Flyer Voorjaarsfestival 2017