Met de ‘Wonderlijke Watertuin’ is zijn we winnaar geworden van de Hoos & Hitte Contest!  

Voor een wedstrijd met de titel ‘Hoos & Hitte Contest’ had het weer op 6 juli niet toepasselijker kunnen zijn. Alle weerregisters werden opengetrokken. Van stralend zonnetje, naar grijs wolkendek en van een fikse regenbui naar een knallende onweersbui. En tussen al dit klimaatgeweld door, was het woord aan de vijf finalisten van de Hoos & Hitte Contest. Met hun pitch maakten ze kans op een geldbedrag om hun idee om wateroverlast, hittestress of watertekort om te buigen in een concrete kans voor de leisure, verder uit te werken.

De finalisten

De hoofdprijs (5000 euro)

De jury, bestaande uit afgevaardigden van o.a. de waterschappen, gemeente Tilburg, de Efteling, het Buurtnatuurfonds en IVN, wees Stichting Op Groene Voet Tilburg aan als grote winnaar van de avond. Hun idee is het ‘waterrijker’ maken van de Tilburgse stadstuinen. Eerste stap is het inrichten van een en openbare ‘water-wondertuin’ ter inspiratie en motivatie voor burgers om zelf hun tuin klimaatadaptief te maken. Janneke de Vries van Stichting Op Groene Voet: “Onze ambities liggen hoog, maar met dit bedrag zijn we weer een stapje dichterbij onze droom gekomen. Minder tegels, meer groen en meer water in onze stad!”

Het juryoordeel

Mario Jacobs, wethouder gemeente Tilburg en voorzitter van de jury: “het sterke aan deze case vonden wij dat Stichting Op Groene Voet werkt met praktijkvoorbeelden. Zo zien mensen hoe hun tuin kan worden en raken geïnspireerd om ook hun eigen stek aan te pakken. Bovendien is het een haalbaar idee. Hoe meer van dit soort tuinen, hoe meer impact het heeft op de leefbaarheid in de stad.”

Publieksprijs en overige prijzen

Via een speciale website (techniek in samenwerking met studenten van Helicon) mocht het publiek ook haar stem laten gelden. Met hun pitch werd Green-Spots Overloon en de ‘Water Experience Tour’ winnaar van de publiekprijs (2500 euro). Hun idee? Plekken in de versteende buitenruimte omtoveren tot groene, duurzame Green-spots: ontmoetingsplaatsen voor omwonenden en recreanten op het gebied van klimaatadaptatie, natuur en educatie. Geofoxx, De Groene Muze en het GuestHouseHotel gingen naar allen huis met 1000 euro.

Helga van Leur

De presentatie van de avond was in handen van Helga van Leur, die in de pauze het publiek trakteerde op een inspirerend verhaal over klimaatverandering en de kansen die dit met zich meebrengt. Helga’s presentatie kreeg een bijzondere draai toen ze midden in haar verhaal het publiek spontaan mee naar buiten nam, om te genieten van de bijzondere luchten boven het drijvende platform van Experience Island. Het werd een privéles meteorologie, zomaar, op donderdagavond in Loon op Zand. Dit, en het enthousiasme van de deelnemers om sámen te gaan voor klimaatbestendige regio, maakte het een avond om niet snel te vergeten.

Wil je meepraten over Watertuinen TIlburg? We hebben een : sluit je aan!
Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar info@opgroenevoet.nl