We werken op groene voet samen

Stichting OpGroeneVoet zoekt een ondernemende PENNINGMEESTER

Deze persoon

  • Heeft een financiële achtergrond en voldoende kennis van accounting en belastingregels
  • Heeft aanleg voor en heeft affiniteit met het beheer van gelden
  • Is digitaal vaardig en kan/wil online werken
  • Is communicatief vaardig, praktisch en werkt graag samen
  • Heeft kennis van fondsenverwerving (beleid, strategie) van donateurs, sponsors, of investeerders

Rol

  • Beheert en controleert de financiën van de stichting en draagt samen met de projectcoördinator de verantwoordelijkheid voor de boekhouding en de financiële transacties.
  • Denkt mee over sponsorfinding/fondsenbeleid t.b.v. de projecten
  • Houdt overzicht en adviseert over de financiële administratie, begrotingen en boekhouding
  • Stelt het financiële gedeelte van het jaarverslag op
  • Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting, de kaders van projectbudgetten en/of de in bestuursvergaderingen gemaakte afspraken;

Tijdsinvestering
Het bestuur vergadert circa 8 keer per jaar in de avond en indien nodig online.  De tijdsinvestering van bestuursleden is vrijwillig maar niet vrijblijvend en afhankelijk van lopende projecten.
Voor alle vacatures geldt dat we uitgaan van een periode van 3 jaar.

Locatie Tilburg

Interesse?
Stuur een email met korte motivatie en achtergrond naar info@opgroenevoet.nl dan nodigen we je graag uit voor een kop koffie!
Voor meer informatie en/of vragen kan je terecht bij Janneke de Vries via Janneke@opgroenevoet.nl