We werken op groene voet samen

De penningmeester is een ‘ondernemende penningmeester’ en

  • Heeft een financiële achtergrond en voldoende kennis van accounting en belastingregels
  • Is digitaal en communicatief vaardig, praktisch en werkt graag samen 
  • Heeft kennis van fondsenverwerving (beleid, strategie) van donateurs, sponsors, of investeerders

Rol

  • Beheert en controleert de financiën van de stichting en draagt samen met de projectcoördinator de verantwoordelijkheid voor de boekhouding en de financiële transacties.
  • Houdt overzicht en adviseert over de financiële administratie, begrotingen en boekhouding 
  • Stelt het financiële gedeelte van het jaarverslag op
  • Beoordeelt of gedane uitgaven en declaraties vallen binnen de jaarbegroting, de kaders van projectbudgetten en/of de in bestuursvergaderingen gemaakte afspraken;
  • Daarnaast verwachten we van de penningmeester ondersteuning en advies over het bijhouden van de boekhouding, opstellen/controleren van projectbegrotingen en controleert aanvragen en verantwoordingen van subsidies.

 

Interesse?
Stuur een email met korte motivatie en achtergrond naar info@opgroenevoet.nl dan nodigen we je graag uit voor een kop koffie!
Uiteraard kun je ook eerst onze website of facebook- pagina checken.

Voor meer informatie en/of vragen kan je terecht bij Janneke de Vries via Janneke@opgroenevoet.nl

Tijdsinvestering
Het bestuur vergadert circa 8 keer per jaar in de avond en indien nodig online.
De tijdsinvestering van bestuursleden is afhankelijk van lopende projecten. Deze is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend.
Voor alle vacatures geldt dat we het liefst een verbinding aangaan voor een periode van 3 jaar. 

Locatie #TilburgNatuurlijk