2017-2020 – Van Watertuin naar 1000 Blauwe tuinen

Hoe blauw is jouw tuin?
Bereken jouw tuinscore

Water is belangrijk, héél belangrijk!

​Iedereen begrijpt dat de kwaliteit van water evenredig is met onze gezondheid en dat van de natuur. Daarom is het belangrijk dat het water LEVEND blijft! Klinkt mysterieus, maar feitelijk is levend water simpelweg schoon én stromend water, verbonden met de waterkringloop, waardoor het haar leven brengende kwaliteit behoudt.

Maar… we ervaren steeds meer wateroverlast door overstromende riolen en hebben steeds meer klachten m.b.t. onze gezondheid en productiviteit door hittestress in warme periodes. Indien de stad meer als spons zou dienen en het levende water de bodem in zou gaan i.p.v. rechtstreeks in het riool, dan zou dat veel schelen.

HuisjeBoompjeBeter, Stichting OpGroeneVoet, de gemeente Tilburg en nog vele andere partijen in de regio pakken dit samen aan in het project ‘Blauwe tuinen’.

Het doel: 1.000 blauwe tuinen

In 3 jaar dan….Dát is het doel. We willen dus 1.000 Tilburgse tuinen watervriendelijker maken. Net als bij de Schonste Strótjes van Tilburg zorgen we voor inspiratie-bijeenkomsten, tools, experts, een campagne en een uitdaging.

Tilburgers worden geïnformeerd over het belang van levend water. We activeren mensen om hun (achter)tuin watervriendelijker te maken. Daarvoor gaan we heel veel tips geven, informatie delen, bijeenkomsten organiseren en letterlijk helpen bij het afkoppelen van regenpijpen en het plaatsen van regentonnen.

Al deze informatie komt te staan op huisjeboompjebeter.nl/tilburg en informatie en tips delen we in de Facebook groep BlauweTuinen.
Acties en oproepen plaatsen we ook in dezelfde Facebook groep en via het Twitter account @BlauweTuinen.

Meer info en contact

Kijk voor meer over dit project op Blauwetuinen.nl of neem contact op met:

Janneke de Vries
Janneke@opgroenevoet.nl

 

Projectgroep

De projectgroep Levend Water/ Blauwe Tuinen bestaat (vooralsnog) uit:
Lucy Bathgate – Lichtopdestad en Projectgroep Levend Water
Hiltrud Pötz en Maël Vanhelsuwé – Atelier GroenBlauw
Marleen van Tilburg – Tuinontwerp
Gerard Berkelmans – De Groene kamer
Dirk van de Burgt en Menno van der Heyden – Waterschap de Dommel,
Janneke de Vries – Buro DuPro / Schonste Stròtjes van Tilburg
Gert Brunink – Ecoloog, gids
John Vermeer – Juliet Nicolai – Brabantse Milieu Federatie
Sharon Gadellaa – Ekotuinen
Ger Haan –  Strategisch adviseur
Jan Janssens Baan – Stedelijk water expert gemeente Tilburg Informatie over subsidie GroeneDaken in Tilburg
Tom Overgaauw

Aan dit project werkten mee: