Kraampje Bij de deur - 17 april

Heb je zaadjes, plantjes, potjes of stekjes te ruil?
Adres aanmelden

Kraampje-voor-BIJ-de-deur-dag

Op 22 april is het Nationale Zaaidag voor de bijen. Om daarvoor zoveel mogelijk bij-vriendelijke planting door Tilburg te verspreiden, roept stichting Op Groene Voet mensen op om de week ervoor, zaterdag 17 april,  zaadjes en stekjes te ruilen voor hun deur.

Omdat we de Open Tuinen & Mooie Makers route verzetten naar september, was dit een spontaan idee. Veel mensen hebben stekjes, maar 20 dezelfde plantjes is ook niet leuk. Daarbij hebben veel mensen nog bloempotjes of zakjes met restjes bloemenzaad over . Ruilen kan prima veilig voor de deur, en heb je zelf weinig, dan fiets je gewoon naar 1 van de adressen. Dit gebeurt ook met ruilkasten routes, maar deze dag is ook echt gericht op het zaaien.  
Ook de stekjesruilkasten van PlantYes, GroenRijk Tilburg en de groep #ToffeTuinenTilburg doen mee. Indien er ergens biologisch bloemenzaad over is, dan houdt de stichting zich aanbevolen om deze te verspreiden.
Zo kan iedereen de week erna aanhaken bij de #NationaleZaaidag op 22 april van The Pollinators.

ADRES AANMELDEN

Laten we zoveel mogelijk bijvriendelijke, liefst biologische plantjes, stekjes en zaadjes verspreiden in Tilburg! Bij elkaar hebben we behoorlijk wat! Ook bloempotjes, binnenstekjes en tuindecoratie maken je kraampje natuurlijk extra leuk.

Je kunt je adres inschrijven tot en met 14 april.
Hiernaast wordt een plattegrond bijgehouden van adressen die meedoen.
Ze staan er niet gelijk op na aanmelding.

Wil je én een kraampje én zelf een rondje doen? Meld je dan aan voor een halve dag:)

Aanmelden kan via dit formulier.

OPROEP van Stadsimkerij Beezzzz in Tilburg

Steeds meer bijen leven onder de armoedegrens. Het lukt ze nauwelijks meer om aan voldoende en gevarieerd voedsel te komen. Bijen en andere bestuivende diersoorten kunnen alle hulp gebruiken. Steeds meer onderzoek toont overtuigend aan dat ze sterk in aantallen afnemen. Dat is zorgwekkend, wat ze zijn hard nodig voor een gezonde natuur met voldoende biodiversiteit. Ook wij mensen kunnen niet zonder bestuivers: zeventig procent van de gewassen die we eten is afhankelijk van bestuiving door bijen of andere insecten.

Onze stadsimker Marcel Horck werkt hard aan bijvriendelijkheid. Samen met hem willen we ervoor zorgen dat er meer Brabantse bijenvolken gezond worden. Daarvoor gaan we bijenvolkeren digitiaal monitoren.
We zoeken milieubewuste bedrijven in en rond Tilburg om ons project Beep & Beezzzz te sponsoren. Wil je meer weten? Neem dan even contact op!
Wil je (anoniem) doneren: dan kan dat natuurlijk via stichting Op Groene Voet.

The Pollinators

The Pollinators openen dit voorjaar 1500 Voedselbanken voor Bijen. Deze uitdeelpunten van bloemzaad worden gerund door particulieren in heel Nederland. Ongeveer 20 liggen er in Tilburg-Goirle.
Wetenschappers wijzen verschillende oorzaken aan voor de massale insectensterfte. Met name onvoldoende gevarieerde voedselbronnen als gevolg van verstedelijking en monocultuur in de landbouw, maar tevens het gebruik van bepaalde pesticiden – ook wel ‘bee killers’ genaamd.

Zaden liefst natuurlijk biologisch en bijvriendelijk geteeld. Tom van de Beek, founder van The Pollinators: “Het Nederlandse landschap, zowel in de stad als op het platteland, kent een groot tekort aan verscheidenheid. Door de campagne maken we het mogelijk dat je direct bijdraagt aan meer en diverser voedsel voor bestuivers. Daarnaast willen we met deze actie Nederland bewuster maken van onze omgang met de natuur”.
De voedselbanken bestuiven als het ware hun eigen omgeving, en we hopen natuurlijk dat iedereen die meedoet hierna nog veel meer voor de bij gaat doen”.
Nationale Zaaidag is in het leven geroepen door de Bijenstichting en Stichting Bijenvrienden.

#Samengroendoen in #TilburgNatuurlijk