Maai-me-niet-bordje

Voor zaaiacties in de openbare ruimte

Maai-Me-NIET-Bordjes & 


St. OpGroeneVoet heeft meer dan 3000 zakjes fleurig bloemzaad vanuit het Toffe Tuinen Tilburg project verspreid. Het bio-bloemzaad is een waar feestmaal voor bijen, vlinders en insecten en
mogen verspreid worden in zowel de eigen tuin, als in geveltuintjes of in bv. boomspiegeltuintjes in de openbare ruimte.

Om ervoor te zorgen dat de zaadjes kunnen groeien en bloeien is er i.s.m. Diamantgroep Groen Xtra een ‘maai-me-niet-bordje’ ontwikkeld. 
Door het plaatsen van zo’n ‘maai-me-niet’ bordje laat jij zien dat je bijdraagt aan een groene BIJ-vriendelijke omgeving.🌺
Heb je interesse in het ophalen van zo’n bordje, mail dan naar info@opgroenevoet.nl

 

SPONSOr GEZOCHT VOOR PROJECT BEEP & BEEZZZZ  -Stadsimkerij Beezzzz in Tilburg

Veel bijen leven onder de armoedegrens. Het lukt ze nauwelijks meer om aan voldoende en gevarieerd voedsel te komen en nemen sterk in aantal af. Dat is zorgwekkend, wat ze zijn hard nodig voor een gezonde natuur met voldoende biodiversiteit.
Ook wij mensen kunnen niet zonder bestuivers: 70% van de gewassen die we eten is afhankelijk van bestuiving door bijen of andere insecten. #zonderbijengeenfruit 

Onze stadsimker Marcel Horck werkt hard aan een project om ervoor te zorgen dat er meer Brabantse bijenvolken gezond worden. Daarvoor is het nodig om bijenvolkeren digitiaal te monitoren. Daarvoro zijn materialen nodig. We zoeken milieubewuste bedrijven in en rond Tilburg om het project Beep & Beezzzz te sponsoren. Wil je meer weten? Neem dan even contact op!

Wil je (anoniem) doneren: dan kan dat natuurlijk via stichting Op Groene Voet o.v.m. Beep&Beezzzz.

SHOUT OUT: THE POLLINATORS

Wetenschappers wijzen verschillende oorzaken aan voor de massale insectensterfte. Met name onvoldoende gevarieerde voedselbronnen als gevolg van verstedelijking en monocultuur in de landbouw, maar tevens het gebruik van bepaalde pesticiden – ook wel ‘bee killers’ genaamd.

Tom van de Beek, founder van The Pollinators: “Het Nederlandse landschap, zowel in de stad als op het platteland, kent een groot tekort aan verscheidenheid. Door de campagne maken we het mogelijk dat je direct bijdraagt aan meer en diverser voedsel voor bestuivers. Daarnaast willen we met deze actie Nederland bewuster maken van onze omgang met de natuur”.

De voedselbanken bestuiven als het ware hun eigen omgeving, en we hopen natuurlijk dat iedereen die meedoet hierna nog veel meer voor de bij gaat doen”.
Nationale Zaaidag is in het leven geroepen door de Bijenstichting en Stichting Bijenvrienden.

#Samengroendoen in #TilburgNatuurlijk