18 APRIL - TWEEDE PAASDAG - Groene Voeten Markt - REESHOF

We zaaien samen .... bloemen, groen en andere goede ideeën!
Aanmelden deelnemers

Struikroven

Met de Struikoversbende uit Eindhoven, vrijwilligers via stichting OpGroeneVoet en leerlingen van Campus013, zijn we bij de voormalige ’tijdelijke’ woningen aan de Ringbaan Zuid gaan kijken wat voor prachtigs daar stond wat nog zéker een plekje in een andere tuin verdiende. 
Inmiddels zijn de woningen gesloopt, maar groeit veel groen vrolijk verder.

‘Vele handen maken licht werk’:)
                           

Natuurlijk hebben we, met hulp van Brouwers Groenaannemers, gekeken wat er aan inheems groen verhuisd kon worden naar basisscholen De Fonkel en De Wegwijzer.