We werken op groene voet samen

Stichting OpGroeneVoet zoekt een ‘ondernemende’ voorzitter die 

  • 1 x per +/- 2 maanden het bestuursoverleg voorbereidt en voorzit
  • ervaring heeft met werken in een politiek bestuurlijke context of management
  • communicatief sterk en efficiënt is

De voorzitter :

  • Leidt het bestuur; neemt initiatieven en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd
  • Stelt in overleg met de secretaris de agenda voor elke vergadering op
  • Initieert ontwikkelingen voor het beleid en stuurt aan op continuïteit
  • Kan de stichting vertegenwoordigen bij officiële gelegenheden
  • Is genuanceerd en kan overleggen met officiële instanties
  • Ziet toe op het handelen van de penningmeester. Hiertoe ontvangt hij/zij toegang tot de boekhouding, maar heeft geen tekenbevoegdheid.

Tijdsinvestering
Het bestuur vergadert circa 8 keer per jaar in de avond en indien nodig online.  

De tijdsinvestering van bestuursleden is afhankelijk van lopende projecten. Vrijwillig maar niet vrijblijvend.
Voor alle vacatures geldt dat we het liefst een verbinding aangaan voor een periode van 3 jaar. 

Locatie Tilburg

Interesse?
Stuur een email met korte motivatie en achtergrond naar info@opgroenevoet.nl dan nodigen we je graag uit voor een kop koffie!
Uiteraard kun je ook eerst onze website of facebook- pagina checken.

Voor meer informatie en/of vragen kan je terecht bij Janneke de Vries via Janneke@opgroenevoet.nl