Wij ondersteunen de volgende stapstenen

 • Wij verbinden ‘klimaatadaptief denken en doen’ met het DNA van onze
  organisatie en wij verweven klimaatadaptatie in ons werk en projecten.
 •  Wij zijn een ambassadeur van klimaatadaptatie en dragen dit uit naar
  onze omgeving.
 • Wij streven ernaar dat onze medewerkers klimaatbewust zijn en
  handelen daarnaar.
 • Onze organisatie en onze projecten dragen bij aan een
  klimaatbestendiger en gezonder Tilburg in 2050 en we hebben een plan
  hoe we hiernaartoe werken.
 • Wij snappen dat het klimaat continu verandert en wij passen onze
  werkprocessen, projecten en dienstverlening daarop aan.
  Wij werken daar waar mogelijk samen met duurzame organisaties die
  klimaatadaptief handelen.
 •  Onze stappen richting klimaatbestendigheid passen bij onze organisatie;
  we maken onze eigen keuzes, bepalen ons eigen tempo en proberen
  onszelf voortdurend te verbeteren.
 • Wij omarmen de zes doelstellingen in de Uitvoeringsagenda
  Klimaatadaptatie Koel Tilburg en willen hier een bijdrage aan leveren.
 • Wij omarmen de beleidsregels uit de Uitvoeringsagenda
  Klimaatadaptatie Koel Tilburg en willen hier een bijdrage aan leveren.

Document 'Stapstenen Klimaatadaptatie Tilburg

Boodschap van de wethouder:

Het doet mij veel plezier en vervult me met trots dat zoveel partijen en organisaties die gevestigd zijn, of werken in Tilburg, de negen stapstenen om te komen tot een meer klimaatbestendige gemeente ondersteunen.
Klimaatadaptatie is naast een technische opgave, voor mij vooral ook een maatschappelijke opgave en mensenwerk. Alleen door verbinding te leggen en samen te werken kunnen we deze uitdaging aan.

In het document ‘Stapstenen klimaatadaptatie Tilburg’ kunnen jullie zien dat er al heel veel gebeurt in de stad. Elke partij heeft op zijn eigen manier laten zien wat klimaatadaptatie voor hen betekent en hoe ze zich daar voor inzetten. Het is overduidelijk zichtbaar dat we ons samen verantwoordelijk en betrokken voelen. De energie en het enthousiasme spat van de bladzijden af.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat we deze energie vasthouden en de beweging die in gang is gezet laten groeien. Door met elkaar oplossingen te zoeken en nog meer projecten samen op te pakken.

Met vriendelijke en klimaatbestendige groet,
Mario Jacobs – Wethouder

Meer info en contact

Petra Mackowiak
beleidsmedewerker Klimaatadaptatie van de gemeente Tilburg
petra.mackowiak@tilburg.nl