We werken op groene voet samen

“Samen maken we stappen naar een mooier en groener Tilburg”  @OpGroeneVoet

Stichting Op Groene Voet werkt sinds 2013 ‘op goede voet’ samen met verschillende partijen en initiatiefnemers van projecten die bijdragen aan een duurzamere stad: Tilburg. Duurzaam betekent daarbij zowel structureel als milieubewust.

Op Groene Voet helpt kartrekkers (burgers, bedrijven en sociale ondernemers) met concrete initiatieven en heeft een faciliterende functie en biedt haar expertise aan.

We helpen bijvoorbeeld bij:

  • het (verder) ontwikkelen van een projectplan
  • het opstellen van begrotingen en aanvragen van subsidies
  • koppelen aan een netwerk en expertise
  • vragen uitzetten op het gebied van materiaal, locatie, vrijwilligers, financiën en expertise

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Interesse?
Stuur een email met korte motivatie en achtergrond naar info@opgroenevoet.nl dan nodigen we je graag uit voor een kop koffie!
Voor meer informatie en/of vragen kan je terecht bij Janneke de Vries via Janneke@opgroenevoet.nl

Organisatie
Leden van het bestuur zijn enthousiaste (Til) burgers die vanuit hun kennis en netwerk vrijwillig een bijdrage willen leveren aan de missie van de stichting: ‘Samen stappen zetten naar een groener en mooier Tilburg’.
Er zijn momenteel vijf bestuursfuncties: Een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een pr & communicatieadviseur en een bestuurslid projecten. Er is altijd ruimte voor vrijwilligers  die een bijdrage willen leveren bij evenementen en online communicatie en experts die de projectencoördinatoren kunnen helpen. De dagelijkse gang van zaken per project valt onder de respectievelijke projectcoördinator.

Het bestuur vergadert circa 8 keer per jaar in de avond en indien nodig online. De tijdsinvestering van bestuursleden is vrijwillig maar niet vrijblijvend en afhankelijk van lopende projecten. Voor alle bestuursvacatures geldt dat we hopen op een samenwerking van 3 jaar. 
We zoeken

Een ondernemende PENNINGMEESTER (bestuurslid)
&

Een MEDEWERKER COMMUNICATIE & PR (vrijwilliger)
Afhankelijk van de lopende projecten is hier mogelijk een vergoeding voor.